Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Δέξαι ούν και εμέ τον αχρείον δούλον Σου και την μετάνοιάν μου

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Σωτήρ μου, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός Σου, ποτισάτω μου αυτή την διάνοιαν και κοσμησάτω αυτήν τοις άνθεσι της κατανύξεως, της ταπεινώσεως, της αγάπης και της υπομονής. Και τι ταύτα λέγω; Ιδού γαρ η ευχή μου ασθενής και αι αμαρτίαι μου μεγάλαι και ισχυραί, αι αμαρτίαι μου θλίβουσί με και αι ασθένειαί μου αναγκαζουσί με βοάν σοι, Ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού, άνοιξον τα όμματα της διανοίας μου, ίνα διά παντός το κάλλος Σου θεωρώ ο ανοίξας το στόμα της άνω του Βαλαάμ άνοιξον το στόμα μου εις έπαινον και δόξαν της χάριτός Σου. Ο θέμενος όριον τη θαλάσση τω λόγω του προστάγματός Σου, θες όριον τη καρδία μου δια της χάριτός Σου, όπως μη εκκλίνη δεξιά ή αριστερά από των εντολών Σου. Ο δους ύδωρ εν ερήμω λαώ απειθούντι και αντιλέγοντι, δός μοι κατάνυξιν και τοις οφθαλμοίς μου δάκρυα, ίνα θρηνήσω ημέρας και νυκτός τον της ζωής μου χρόνον μετά ταπεινοφροσύνης και αγάπης και καθαράς καρδίας.
 
Εγγισάτω η δέησίς μου ενώπιόν Σου, Κύριε, και δώρησαί μοι εκ του σπόρου του αγίου της χάριτός Σου, ίνα προσενέγκω σοι δράγματα κατανύξεως...

Οικτείρησόν με ως την πόρνην και τον τελώνην και τον ληστήν. Ούτοι γαρ επί της γής όντες απεγνώσθησας υπό πάντων. Συ δε, Κύριε, προσελάβου αυτούς και παραδείσου τρυφής οικήτορας πεποίηκας. Δέξαι ούν και εμέ τον αχρείον δούλον Σου και την μετάνοιάν μου, ότι καγώ απεγνώσθην υπό πάντων ήλθες γαρ ου δικαίους καλέσαι, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ότι συ πρέπει δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πατριάρχης Νεόφυτος

Πρόγραμμα Λατρευτικῆς Διακονίας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου μηνός Ἰανουαρίου 2015.
E-mail Εκτύπωση PDF
Πέμπτη 01.01.2015   Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Θεία Λειτουργία   
Σάββατο 03.01.2015   Ἃγιος Ἐφραίμ Κάμπου   Μεθεόρτιος Ἑσπερινός, ὣρα 5.30 μ.μ.
Κυριακή 04.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων   Θεία Λειτουργία
Τρίτη 06.01.2015   Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Θεία Λειτουργία
Τρίτη 06.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Χίου   Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 6.30 μ.μ.
Τετάρτη 07.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Λαγκάδος   Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 07.01.2015   Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Ἑσπερινός - Κήρυγμα, ὣρα 5.00 μ.μ.
Σάββατο 10.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Ματθαίου Κοφινᾶ   Ἑσπερινός, ὣρα 5.00 μ.μ.
Κυριακή 11.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροῦντος   Θεία Λειτουργία
Κυριακή 18.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου   Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 21.01.2015   Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Ἑσπερινός - Κήρυγμα, ὣρα 5.00 μ.μ.
Σάββατο 24.01.2015   Ἱερός Ναός Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἒξω Διδύμας   Ἑσπερινός, ὣρα 5.30 μ.μ.
Κυριακή 25.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου   Θεία Λειτουργία
Τρίτη 27.01.2015   Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πατρικῶν   Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 28.01.2015   Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Ἑσπερινός - Κήρυγμα, ὣρα 5.00 μ.μ.
Πέμπτη 29.01.2015   Ἱερός Ναός Παναγίας Μουτσαίνης   Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 5.30 μ.μ. 
Παρασκευή 30.01.2015  Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου   Θεία Λειτουργία
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Τό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Χίου γιά το 2015.
Ἐκδόθηκε καί κυκλοφορεῖ τό νέο ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν γιά τό ἔτος 2015, ἀφιερωμένο στό Χιώτη Ναυτικό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκος, στόν πρόλογό του ἀναφέρει: «Ἀφιερωμένο στὴν Ἱερά Μονή Μουνδῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἶναι ἐφέτος τό Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς ητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν, μὲ σκοπὸ ἀφ᾽ ἑνός νὰ ὁδηγηθοῦν τὰ βήματά μας τὸσο στὴν προσκύνηση τῆς ἹερᾶςΜονῆς, ὅσο καὶ στὴν ἀκολουθία τῶν βημάτων τοῦ Προδρόμου, ἀφ᾽ ἑτέρου νά εὐδοκήσει ὁ Τριαδικός Θεός καὶ νὰ ἑλκύσει ψυχές ἐφιέμενες νὰ ζήσουν το ἀγγελικό πολίτευμα, νὰ ἐγκαταβιώσουν στὴν Μονή ὥστε νά ἀναθερμανθεῖ τό μοναχικό πνεῦμα στὸ νησί μας».

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Απολογισμός Ιματιοθήκης της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, έτους 2014.
E-mail Εκτύπωση PDF
imata-logoΣτον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, με την βοήθεια Του Θεού, η Ιματιοθήκη της Αγάπης, δέχθηκε και προσέφερε τα δικά σας δέματα, τα δέματα της αγάπης. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, το έτος 2014
-Παραλάβαμε από όλους εσάς 4.209 δέματα,
-Παραδώσαμε σε αδελφούς μας 5.796 δέματα,
- Αποστείλαμε, σε Αθήνα, Μυτιλήνη " Γιατροί του Κόσμου" ( μετανάστες), Κεφαλονιά,  Γηροκομείο Κάμπου, Γηροκομείο Καρδαμύλων, Φυλακές Χίου, μετανάστες 7.006 δέματα.
Σαν υπεύθυνοι της Ιματιοθήκης, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, για όλη σας την προσφορά σε γενικό ιματισμό, κλινοσκεπάσματα, υποδήματα, σχολικά είδη και παιχνίδια. Ακόμη , όμως και  ένα μεγάλο ευχαριστώ , οφείλουμε  στις εθελόντριες μας, που αγόγγυστα διακονούν, αφήνοντας πολλές ώρες, τα σπιτικά τους,  τις οικογένειες τους , για να βρίσκονται κοντά στους αδελφούς μας, που χρίζουν βοήθεια. Συνεχίζουμε λοιπόν, το έργο μας, με Οδηγό μας τον Χριστό και πυξίδα τα Λόγια Του: "γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με" ( Ματθ. ΚΕ, 36).
Με σεβασμό
π. Αντώνιος Τσουκαλάς & π. Μιχαήλ Ζευγιός.
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

14 Δεκεμβρίου 2014 - Κυριακὴ ΙΑ΄ Λουκᾶ
ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀ­ριθ­μὸς 50
Κυ­ρια­κὴ ΙΑ΄ Λου­κᾶ
14 Δε­κεμ­βρί­ου 2014
Λου­κᾶ ιδ΄ 16 – 24, Ματ­θαί­ου κβ΄ 14

Σ’ ἕ­να δεῖ­πνο ἀλ­λι­ώ­τι­κο, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, σ’ ἕ­να δεῖ­πνο τὸ ὁ­ποῖ­ο πα­ρο­μοι­ά­ζε­ται μὲ τὴ Βα­σι­λεί­α τῶν Οὐ­ρα­νῶν, προ­σκα­λεῖ τὸν ἄν­θρω­πο ἡ ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ. Στὴν τι­μη­τι­κὴ πρό­σκλη­ση ποὺ τοὺς ἀ­πευ­θύ­νει γιὰ συμ­με­το­χὴ στὸ ξε­χω­ρι­στὸ αὐ­τὸ δεῖ­πνο, οἱ προ­σκε­κλη­μέ­νοι μὲ εὔ­σχη­μο τρό­πο προ­φα­σί­ζον­ται καὶ ἐ­πι­κα­λοῦν­ται τὶς μέ­ρι­μνες τῆς κα­θη­με­ρι­νῆς ζω­ῆς γιὰ ν’ ἀρ­νη­θοῦν νὰ πα­ρα­στοῦν. Τὸ χω­ρά­φι, ἡ ἀ­γο­ρὰ βο­δι­ῶν καὶ ὁ γά­μος, ἀ­πὸ εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ με­τα­τρά­πη­καν σὲ προ­φά­σεις γιὰ ν’ ἀ­πορ­ρί­ψει ὁ ἄν­θρω­πος τὸ με­γα­λεῖ­ο ποὺ τοῦ πρό­σφε­ρε ἡ θε­ϊ­κὴ ἀ­γά­πη.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Ἐγκύκλιον Σημείωμα 2621/1366/9-12-2014 Ὧραι ἐνάρξεως Ἱερῶν Ἀκολολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου.
Ἀριθμ. Πρωτ. 2621 
Ἀ­ριθμ.  Διεκπ. 1366 
Ἐν Χί­ῳ τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 2014
Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:

24.12.2014 Ἡμέρα Τετάρτη, ὥρα 6.00΄ π.μ., ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων, ὁ Μ. Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. 

24.12.2014 Ὥρα 5.00΄ μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝεἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

25.12.2014 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἡμέρα Πέμπτη, ὥρα 5.00΄ π.μ.
Τό Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
(Ὥρα λήξεως 8.45΄ π. μ. )

26.12.2014 Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου
Ἡμέρα Παρασκευή, ὥρα 7.00΄ π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.

1. 1. 2015 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.
Ἡμέρα Πέμπτη, ὥρα 7.00΄ π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. 

Ὥρα 10,30΄ π.μ. Ἐπίσημος Ἀρχιερατική Δοξολογία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους.

5. 1. 2015 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.
Ἡμέρα Δευτέρα, ὥρα 5.30΄ π.μ. Ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Ὧραι, ὁ Μ. Ἑσπερινός, ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ὁ Μ. Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων. 
(Ἡ ἀκολουθία δέν θά λήξῃ πρό τῆς 9ης πρωϊνῆς).

6. 1. 2015 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἡμέρα Τρίτη, ὥρα 7.00΄ π. μ.
Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου μετά Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. 

Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσῃ εἰς τάς ὡς κάτωθι λατρευτικάς συνάξεις:

Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων: Ἱ. Ναός Ταξιαρχῶν Μεστῶν.
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου (1.1.2015): Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου.
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τῶν Θεοφανείων: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.  ΓΕΟΜΕΛΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ ἐκκίνησις ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κατά τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων, διά τήν Προκυμαίαν τοῦ Λιμένος, (ἔνθα θά λάβῃ χώραν ἡ Τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ), θά γίνῃ περί ὥραν 10.30΄ π. μ.
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Κλειστή η Ιματιοθήκη από 18/12/2014 ως 15/1/2015
Ανακοίνωση από την Ιματιοθήκη της Αγάπης

Εν όψει των εορτών, η Ιματιοθήκη της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, θα παραμείνει κλειστή από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 έως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015. 

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και ευτυχές το νέο έτος 2015!
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ